Välkommen till Haflingerstuteri Eldfuxen!

Eldfuxens Flicka e. Eldfuxens Wacker u. Fira, och Matilda Dreborg på hoppträning